Подржимо Свећу православља за Косово! / Православие.Ru

number = 0; function showBigPic(pic_url, pic_title,w,h) { number++; //pic_big = new Image(); //pic_big.src = pic_url; pic_width = w; //pic_big.width; pic_height = h; //pic_big.height; var open_view = window.open(», ‘newWindow_’ + number,’width=’ + pic_width + ‘,height=’ + pic_height + ‘,resizable=yes,scrollbars=no,toolbar=no,menubar=no,location=no,status=yes,directories=no,copyhistory=no’); with (open_view.document) { write(»); write(»+pic_title+»); write(»); write(»); write(‘‘); write(»); //'» width=’+pic_width+’ height=’+pic_height } }

Источник: http://www.pravoslavie.ru/51397.html